Materials

İngilis Azeri sözlər, cümlələr və tərcüməsi - To sözönü


0 2426

İnnglis dilində sözlər öyrənmək 

 

 

To the/this day

Bugünə qədər

To the satisfaction of

Razılığı üçün, məmnuniyəti üçün

To the purpose

Məqsədə, məqsəd üçün

To the north

Şimala

To the limit

Sonuna qədər, dibinə qədər

To the life

Həyata

To the letter

Hərfi hərfinə, söz söz

To the last

Sona qədər

To the full

Tam olaraq, sonuna qədər, dibinə qədər, ağzına qədər

To the extent of

Ölçü daxilində, miqdarında, qədər, dərəcəsində

To the exclusion of

İstisna olmaqla

To the detriment of

Diqqətə almadan, heçə sayarcasına, zərərinə, fikir vermədən

To the best of

Ən yaxşısı olmaq üçün

To the accompaniment

Müşayiət üçün

To sb’s face

Birinin üzünə

To one’s dismay

Məyus olaraq

To one’s credit

Birinin etibarına

To one’s astonishment

Təəccüb içində

To excess

Həddindən artıq, hədsiz dərəcədə

To date

Bugünə qədər

To an extent 

1 dərəcəyə qədər

 

Ingilis dilinde sozler oyrenmek, ingilis dilində cümlələr, ingilis dili sözlər, ingilis dilinde sozler ve tercumesi, ingilis dilinde sozler oyrenmek, ingilis dili sozler pdf, lüğət ingilis azərbaycan, ingilis dili tərcümə, ingilisce cumle, cumle tercumesi ingilis azeri, ingilizce azerice cumle ceviri, ingilis cumle tercumesi, ingilis dili cumle qurmaq, ingilis azeri cumle ceviri, ingilis sozler, ingilis azeri sozler, ingiliscə azerbaycanca luget, ingiliscə azerbaycanca tərcümə, to ingilis dilinde, to ingilis sozler, to sözönü

 

 

İngiliscə cümlələr və tərcüməsi

 

To this day, it's unclear whether he shot himself or was murdered - Bu günə qədər onun özünü vurduğu, yoxsa öldürüldüyü bəlli deyil

The Algiers agreement failed to work out to the satisfaction of either side - Əlcəzair razılaşması hər iki tərəfi qane edə bilmədi

We have arranged the matter to the satisfaction of all parties concerned - Biz məsələni bütün maraqlı tərəfləri qane edəcək şəkildə təşkil etmişik

A fool may sometimes speak to the purpose - Axmaq bəzən məqsədli şəkildə danışa bilər

The wind shifted to the north  - Külək şimala doğu yol dəyişdi

You're stretching my patience to the limit - Səbrimi həddinə çatdırırsan

It links the human heart to the life of the earth - İnsan qəlbini yerin həyatı ilə əlaqələndirir

I followed your orders to the letter - Mən sizin əmrlərinizi hərfi hərfinə yerinə yetirdim

She obeyed his instructions to the letter - Onun göstərişlərinə o, hərfi hərfinə əməl etdi

They determined to hold on to the last - Sonuna qədər dayanmağa qərar verdilər

The cart was charged to the full - Səbət tam dolduruldu

They lived their lives to the full. - Onlar ömürlərini doyunca yaşadılar.

He's in debt to the extent of 200 - Onun 200 manata qədər borcu var

However, don't get carried away to the extent of seeing this as a purely legal problem - Bununla belə, bunu sırf hüquqi bir problem olaraq görəcək qədər özünüzü qaptırmayın

Memories of the past filled her mind to the exclusion of all else - Keçmişin xatirələri onun zehnini hər şeyi istisna olmaqla doldu

He sits up very late to the detriment of his health – Sağlamlığını heçə sayarcasına çox gec oturur

Children spend too much time on schoolwork, to the detriment of other activities - Uşaqlar məktəb işlərinə digər fəaliyyətlərə fikir vermədən çox vaxt sərf edirlər

To the best of my recollection I have never seen her before - Yadımda qalan qədər onu indiyə qədər görməmişdim

The team came out to the accompaniment of fireworks - Komanda fişənglərin müşayiəti ilə çıxdı

Tell him to his face - Onun üzünə deyin

 

 

 

İngilis Azeri cümlə tərcüməsi

 

To his astonishment and delight, it cut the glass like a diamond – Heyrət və ləzzətlə görə şüşəni almaz kimi kəsdi

He started drinking to excess after losing his job - O, işini itirdikdən sonra həddindən artıq içki içməyə başlayıb

He praised the book to excess - O, kitabı hədsiz dərəcədə təriflədi

It was the president's second public appearance to date - Bu, prezidentin indiyədək ictimaiyyət qarşısında ikinci çıxışı idi

To an extent you have something there – 1 dərəcəyə qədər sənin orada nəyinsə var

I do agree with him to an extent - Onunla müəyyən qədər ( 1 dərəcəyə qədər) razıyam

He guided her hand to his face - Əlini onun üzünə tutdu

I told him to his face just what I thought of him - Onun haqqında nə düşündüyümü onun üzünə söylədim

He learned to his dismay that he had lost his job - O, işini itirdiyini məyusluqla öyrəndi

Jack, to his credit, refused to get involved - Jack, etibarına görə, işə qarışmaqdan imtina etdi

 

Hazırladı: Ceyhun Yusifov

arrow