Materials

İngiliscə 22 Come feli ilə əlaqəli sözlər - collocations, tərcüməsi və cümlələr


0 505

İngilis dilində sözlər öyrənmək

 

Ingilis dilinde sozler oyrenmek, ingilis dilində cümlələr, ingilis dili sözlər, ingilis dilinde sozler ve tercumesi, ingilis dilinde sozler oyrenmek, ingilis dili sozler pdf, lüğət ingilis azərbaycan, ingilis dili tərcümə, ingilisce cumle, cumle tercumesi ingilis azeri, ingilizce azerice cumle ceviri, ingilis cumle tercumesi, ingilis dili cumle qurmaq, ingilis azeri cumle ceviri, ingilis sozler, ingilis azeri sozler, ingiliscə azerbaycanca luget, ingiliscə azerbaycanca tərcümə, come ingilis dilinde, come ingilis sozler, İngiliscə cümlələr, İngilis dilində cümlələr və tərcüməsi, Cumle tercumesi ingilis azeri

 

İngilis Azərbaycan dili sözlər  və tərcüməsi 

 

 

İngilis

Azeri

Come clean about

Təmizlənmək, açıqlamaq

Come close

Soxulmaq, yaxınlaşmaq, yaxın gəlmək

Come complete with

İlə birlikdə tamamlamaq, ilə birlikdə verilmək

Come early

Erkən gəlmək, vaxtlı gəlmək

Come first

Birinci gəlmək

Come into view

Görünmək, gözünə görünmək

Come on time

Vaxtında gəlmək

Come last

Axırıncı gəlmək, sonuncu olmaq

Come prepared

Hazır gəlmək

Come right back

Dərhal geri qayıtmaq

Come to a promise

Söz verməyə gəlmək

Come to a conclusion

Nəticəyə gəlmək

Come to decision

Qərara gəlmək

Come to a realization

Fərqinə varmaq, başa düşmək

Come to a stop

Durmaq, dayanmaq

Come to an agreement

Razılaşmağa gəlmək

Come to an end

Sona çatmaq

Come to life

Canlanmaq, özünə gəlmək

Come to somebody’s rescue

Birini xilas etməyə gəlmək, xilasına çatmaq, yardımına çatmaq

Come to terms with

İlə razılaşmaq, anlaşmaq, barışmaq, razılığa gəlmək

Come under attack

Hücum olunmaq, hücuma məruz qalmaq

Come up with

Çatmaq, yetişmək, irəli sürmək

 

 

İngiliscə sadə cümlələr - Come feli 

 

I thought it was time to come clean about what I'd been doing - Düşündüm ki, etdiklərimdən təmizlənməyin vaxtıdır

He can come close, perhaps, but the closer he comes, the greater the risk of slippage - O, bəlkə də yaxınlaşa bilər, amma nə qədər yaxınlaşsa  sürüşmə riski bir o qədər çox olar

No other female player has come close to her level - Heç bir qadın oyunçu onun səviyyəsinə yaxınlaşmayıb

The shavers come complete with batteries - Təraş maşınları batareyalarla birlikdə verilir

In some places the watchers are more enterprising and come complete with an assistant - Bəzi yerlərdə müşahidəçilər daha təşəbbüskardırlar və köməkçiləri ilə birlikdə gəlirlər

You can come early if you want to, but there's no necessity for it - İstəsəniz erkən gələ bilərsiniz, amma buna ehtiyac yoxdur

Spring has come early - Bahar tez gəldi

You know that your wife and children come first - Bilirsiniz ki, həyat yoldaşınız və uşaqlarınız birinci gəlir

As we drive on, the Willapa Hills of coastal Washington come into view - Sürərkən Vaşinqtonun sahilindəki Willapa təpələri gözə görünür

The buses don't come on time - Avtobuslar vaxtında gəlmir

They didn't come last in their league - Onlar öz liqalarında sonuncu olmadılar

Next time we'd come prepared for longer, harder days - Növbəti dəfə daha uzun, daha çətin günlərə hazırlaşacaqdıq

This will give everyone a chance to read the material, make comments, and come prepared for a discussion - Bu, hər kəsə materialı oxumaq, şərhlər vermək və müzakirəyə hazır olmaq şansı verəcək

It's always difficult to come to a conclusion about portable computers because people buy them for different reasons - Portativ kompüterlər haqqında bir nəticəyə gəlmək həmişə çətindir, çünki insanlar onları müxtəlif səbəblərdən alırlar

We must come to a decision about what to do next by tomorrow - Sabaha qədər nə edəcəyimizlə bağlı qərara gəlməliyik

 

İngilis Azeri cümlə tərcümə 

 

Why cant we come to a realization about the mistake we make? - Niyə etdiyimiz səhvin fərqinə vara bilmirik?

Work on the project has come to a stop because of lack of funding - Layihə üzrə işlər maliyyə çatışmazlığı səbəbindən dayanıb

I am hopeful that we can come to an agreement - Ümid edirəm ki, razılığa gələ bilərik

All good things must come to an end - Bütün yaxşı şeylərin sonu olmalıdır

He made the ghost story come to life - O, ruh hekayəsini canlandırdı

And at sea there was little likelihood that anyone would come to my rescue - Dənizdə isə kiminsə mənim köməyimə gəlməsi ehtimalı az idi

Do you think the Arab countries will come to terms with Israel one day? - Sizcə ərəb ölkələri bir gün İsraillə anlaşacaqmı?

It was hard to come to terms with her death after all the support she gave to me and the family -  Mənə və ailəmə verdiyi bütün dəstəkdən sonra onun ölümü ilə barışmaq çətin idi

All politicians come under attack for their views - Bütün siyasətçilər öz baxışlarına görə hücuma məruz qalırlar

The army has come under attack by separatists - Ordu separatçıların hücumuna məruz qalıb

I had to run to come up with her – Ona çatmaq üçün qaçmalı oldum

We must come up with a solution that our shareholders will find acceptable - Biz səhmdarlarımızın məqbul hesab edəcəyi bir həll yolu tapmalıyıq

Never expect him to come up with a brilliant idea - Heç vaxt onun parlaq bir ideya ilə gələcəyini ( çıxacağını) gözləməyin

 

Hazırladı: Ceyhun Yusifov

arrow