Materials

İngilis dili test toplusu - Modal fellər test ( 2 ci hissə )


0 579

İngilis dili Modal fellər test

 

 

Modal fellər ilə əlaqəli testlər, ingilis dili qrammatika testləri, ingilis dilində modal sözlər ilə testlər, Modal fellər Dim testləri, ingilis dili test toplusu modal verbs, can modal feli test, must modal feli test, should modal feli test, have to modal feli test

 

Modal verbs test

 

Modal feller ingilis dili testleri, modal fellər Dim testləri, can modal feli test, must modal feli test, should modal feli test, have to modal feli test, modal verbs qayda, ingilis dili testleri, modal feller test

 

 

>>>>>> Modal fellərlə əlaqəli qaydalara buradan baxa bilərsiniz  <<<<<

>>>>>  Modal fellər qaydası  - Must, should, need to, ought to, have to üzrə video dərslik  <<<<<<

>>>>> Modal fellər qaydası - Can, may,  could, might  video dərslik <<<<<<

>>>>> Modal fellər qaydası - Can, may,  could, might  video dərslik 2 ci hissə <<<<<<

>>>>   Modal fellər be able to qaydası video dərslik <<<<<<    

 

Hazırladı: Ceyhun Yusifov

 

arrow