Materials

İngilis Azeri sözlər - 30 əsas Give feli Collocation sözlər və cümlələr


0 329

İngilis Azeri sözlər və cümlələr

 

Ingilis dilinde sozler oyrenmek, ingilis dilində cümlələr, ingilis dili sözlər, ingilis dilinde sozler ve tercumesi, ingilis dilinde sozler oyrenmek, ingilis dili sozler pdf, lüğət ingilis azərbaycan, ingilis dili tərcümə, ingilisce cumle, cumle tercumesi ingilis azeri, ingilizce azerice cumle ceviri, ingilis cumle tercumesi, ingilis dili cumle qurmaq, ingilis azeri cumle ceviri, ingilis sozler, ingilis azeri sozler, ingiliscə azerbaycanca luget, ingiliscə azerbaycanca tərcümə, give ingilis dilinde, give ingilis sozler, İngiliscə cümlələr, İngilis dilində cümlələr və tərcüməsi, Cumle tercumesi ingilis azeri

 

İngilis Azərbaycan Give feli sözlər 

 

İngilis

Azeri

 

Give a call/ ring

Zəng etmək

 

Give a chance

Şans vermək

 

Give a choice

Seçim vermək

 

Give a damn

Vecinə almaq, əhəmiyyət vermək

 

Give a hand

Yardım etmək, kömək etmək

 

Give a headache

Baş ağrısı vermək, baş ağrıtmaq

 

Give a hug or kiss

Qucaqlamaq vəya öpmək

 

Give a lecture or speech or performance

Dərs vermək ( izah etmək) vəya nitq söyləmək və ya performans göstərmək

 

Give a ride

Maşınla aparmaq, gəzdirmək

 

Give a lift

Maşınla aparmaq

 

Give an advice

Tövsiyə vermək

 

Give an answer

Cavab vermək

 

Give an example

Nümunə vermək

 

Give an idea

Fikir vermək

 

Give an opinion

Rəy bildirmək, fikir bildirmək

 

Give birth

Balalamaq, doğmaq

 

Give credit

Bir kəsə kredit vermək

 

Give evidence

Göstərmək, dəlalət göstərmək, ifadə vermək

 

Give notice

Qabaqlamaq, qabaqcadan xəbər vermək, xəbərdarlıq etmək

 

Give permission

İcazə vermək

 

Give priority

Üstünlük vermək, öncəlik vermək

 

Give rise to

Səbəb olmaq, yol açmaq

 

Give somebody a call

Kiməsə zəng etmək

 

Give somebody a chance

Kiməsə şans vermək

 

Give somebody a lift 

Kimisə maşınla aparmaq

 

Give somebody a go

Kiməsə şans vermək

 

Give the impression

Təəssürat yaratmaq

 

Give thought ( to)

Üzərində düşünmək

 

Give hope

Ümüd vermək

 

Give way

Yol vermək, dayanabilməmək, boyun əymək

 

 

İngiliscə sadə cümlələr

 

Why don't you give him a call and ask what he's doing? - Niyə ona zəng vurub nə etdiyini soruşmursan?

Let's give him a chance to find the truth - Gəlin ona həqiqəti tapmaq şansı verək

How can you give him a choice not to attend today's lesson? - Bugünkü dərsdə iştirak etməmək üçün ona necə seçim verə bilərsiniz?

The less you give a damn, the happier you will be – nə qədər az vecinə alsanız bir o qədər xoşbəxt olarsınız

They don't give a damn about the country - Onlar ölkəyə əhəmiyyət vermirlər

He sometimes gives me a headache while talking about his family issues - Ailə məsələlərindən danışarkən bəzən başımı ağrıdır

Why don't you give him a hug to break the ice between you? - Aranızdakı buzları qırmaq üçün niyə onu qucaqlamırsınız?

Give him a kiss otherwise, nothing will be the same anymore - Ona bir öpüş ver, əks halda heç nə əvvəlki kimi olmayacaq

I felt flattered at being asked to give a lecture - Bir dərs verməyim istənildiyində qürur duydum

Don't digress when you give a lecture - Mühazirə oxuyarkən mövzudan kənara çıxmayın

She is scheduled to give a speech tonight - Onun bu axşam çıxışı planlaşdırılır

The murderer may have been somebody he picked up to give a ride to - Ola bilsin ki, qatil maşına minmək üçün götürdüyü birisi olub

Can you give me a lift into town? - Məni şəhərə apara bilərsinizmi?

Write a short letter to Lu, and give him advice to help solve the problems - Luya qısa bir məktub yazın və problemləri həll etmək üçün ona məsləhətlər verin

I can't easily give an answer to your question- Sualınıza asanlıqla cavab verə bilmərəm

 

İngilis dilində cümlələr və tərcüməsi 

 

Let me give an example to illustrate the point. - Fikri aydınlaşdırmaq üçün bir misal çəkim.

I don't feel competent to give an opinion at the moment - Hazırda fikir bildirməyə özümü səriştəli hiss etmirəm

The females build nests, give birth to their blind and hairless young after a gestation of thirty days - Dişilər yuva qurur, otuz günlük hamiləlikdən sonra kor və tüksüz balalarını dünyaya gətirirlər.

This store does not give credit - Bu mağaza kredit vermir

They were called to give evidence at the trial - Onlar məhkəmədə ifadə verməyə çağırılıb

She had to appear in court to give evidence  - O, ifadə vermək üçün məhkəməyə gəlməli olub

The landlord gave notice of the termination of tenancy - Ev sahibi icarəyə xitam verilməsi ( kirayənin bitməsi) barədə xəbərdarlıq etdi

I've been given notice to quit my flat - Mənə mənzilimi tərk etmək barədə xəbərdarlıq edilib

 

Cümlə tərcüməsi İngilis Azeri 

 

The ministry will give permission to use the funds, Yamada said - Yamada bildirib ki, nazirlik vəsaitdən istifadəyə icazə verəcək

The school will give priority to science, maths and modern languages - Məktəbdə elm, riyaziyyat və müasir dillərə üstünlük veriləcək

Unhygienic conditions give rise to disease - Qeyri-gigiyenik şəraitlər xəstəliyə səbəb olur

Low levels of choline in the body can give rise to high blood-pressure - Bədəndə xolin səviyyəsinin aşağı olması yüksək təzyiqə səbəb ola bilər

Give me a call to let me know you've arrived safely. - Sağ-salamat çatdığınızı bildirmək üçün mənə zəng edin.

Just give me a chance and I'll prove it to you - Sadəcə mənə bir şans ver və mən bunu sənə sübut edim

They go on and on that, we must give them a go  - Onlar davam edir və biz onlara yol verməliyik

She may give the impression that she wears the trousers but it's Tim who makes the final decisions - O, şalvar geyindiyi təəssüratını yarada bilər, lakin son qərarı Tim verir.

Well, clearly she must give thought to how she could change her teaching methods - Aydındır ki, o, tədris metodlarını necə dəyişdirə biləcəyini üzərində düşünməlidir

They give hope and help to those in need and a sense of joy and self-worth to us - Onlar ehtiyacı olanlara ümid və kömək, bizə sevinc və özümüzə dəyər hissi verir

You must give way to any pedestrians on the crossing - Keçiddə istənilən piyadaya yol verməlisiniz

 

Hazırladı: Ceyhun Yusifov

arrow